קרנות תומכות

Show More

ליצירת קשר: mechinatalma@gmail.com  || 052-8303560   || רח' בר יוחאי 11,ירושלים  || 

© 2013  עלמה - המכינה הקדם צבאית לקידום מנהיגות נשית של הסוכנות היהודית.